Novinky

... ... 01.01.2015

Drazí přátelé nového cirkusu,
 
v novém roce se většinou bilancuje ten uplynulý.
Měl bych asi napsat kolik bylo představení, vás diváků apod.
Sice statistiky jsou potřebné a užitečné, ale zjednodušme to.
Všeho bylo hojně. A vás diváků, příznivců nového cirkusu stále přibývá.
Díky vám vznikají nová představení. Díky vám mají ambice být stále lepší a lepší.
Díky vám je na festivalu skvělá atmosféra.
Díky vám máme sílu, energii a hlavně chuť chystat zase další ročník festivalu, zkoušet i zimní verzi, iniciovat a podporovat nové produkce.
Díky vám se na další setkání těšíme.
Takže velké DÍKY!
Bylo to s vámi hrozně fajn ... a letos určitě zase bude!
 
za festival LeTní a LeDní Letná
Jiří Turek
ředitel festivalu
 
P.S.: Velké DÍKY také a především celému týmu Letní Letné!
 

(..více)


Novinky

CO PŘIPRAVUJEME PRO 12. ROČNÍK LETNÍ LETNÉ 2015?
PŘEDPRODEJ BUDE ZAHÁJEN 15.3.2015
NoFit State (Velká Británie): Bianco

NoFit State (Velká Británie): Bianco

Soubor NoFit State z Velké Británie, absolutní špička současného nového cirkusu, který od svého založení v roce 1986 vystupoval ve více než 15 zemích světa před milióny užaslých diváků a získal řadu prestižních cen, v představení Bianco překročil další hranice, co může nový cirkus nabídnout.

Bianco je úchvatná kombinace nejrůznějších typů vzdušné akrobacie, která popírá zákony gravitace, okouzlující živé hudby i neobvyklé scénografie. Inspirací se stala krása i hrubost, život i smrt, chaos i jednoduchost, rozpory v každém z nás i mnohost osobností v každé lidské bytosti.

Představení se odehrává v typickém šapitó NoFit State připomínajícím obrovskou vesmírnou loď. Loď, která je obydlena obyčejnými lidmi s výjimečnými schopnostmi, které ale mají své obavy, pochyby i nedostatky. Diváci při představení nesedí, ale procházejí skrze kulisy, v intimní blízkosti toho, co se okolo nich odehrává.
Compagnie Rasposo (Francie): Morsure

Compagnie Rasposo (Francie): Morsure

Strhující, drsné, živočišné, tělesné, existenciální, plné vrcholné akrobacie, nového cirkusu, tance i divadla - takové je nejnovější představení Morsure francouzského souboru Rasposo. Pod bílou kopulí svého šapitó, které se promění v arénu, vystupuje sedm herců a akrobatů za živého hudebního doprovodu tří muzikantů. Všichni jsou mistři svých disciplín - akrobacie na vysoko zavěšených železných lankách, na rukou, tyči i cyr wheelu. Díky uspořádání se diváci dostanou do téměř intimní blízkosti vystupujících, sdílejí s nimi jejich životy a osudy.