Daniel Gulko, Pavel Fajt, Atelier fyzického divadla DIFA JAMU - Chaos srdce

Současná klaunérie na motivy dramatu Romeo a Julie.

Zranitelní, a přesto neuctiví, posedlí potřebou žít bez ohledu na konvence, vrhají se klauni do tragédie jako kachny do osolené vody. Ta po nich neškodně steče, vyplavou suší… nebo uvaření v polívce.

Daniel Gulko byl do Ateliéru fyzického divadla Divadelní falkulty JAMU přizván jako pedagog již v roce 2013. Se studenty měl během jejich studia možnost pracovat několikrát a předat jim své zkušenosti z divadelní praxe na hranicích nového cirkusu, klaunérie, mimu a fyzického divadla.

Představení Chaos srdce vzniklo na základě workshopu ve druhém ročníku studia, během kterého se zrodily klaunské postavy a důkladně prozkoumaly témata intimity a emocí. Volba literární předlohy, jakéhosi pre-textu pro tvorbu klaunského představení padla z tohoto důvodu na Shakespearovu hru Romeo a Julie.

Klaunerie dostala od 70. let nový impulz, z velké části díky klíčové úloze, kterou jí Jacques Lecoq přiznal při formování herce. Klaun se přímo dotýká hercovy intimity a rodí se skrze jeho tělo a emoci jako původní a svébytný tvor. Klaun se definuje jako oxymórní figura: pitomá i geniální, jedinečná i univerzální, artistní i katastrofální. "Umění klaunství", jak se tomu dnes říká ve Francii, uvádí herce do přímého vztahu s divákem a přetváří představení v oslavu setkání, v okamžik zároveň křehký, nutkavý a nečekaný.

Režisér Daniel Gulko zvolil jako pre-text pro tvorbu klaunského představení Shakespearovu hru Romeo a Julie, s cílem vyzdvihnout tragické srdce klaunerie. Autorova nevyčerpatelná poezie působí jako spouštěč pro pohyb duše klaunů. Hudba Pavla Fajta doprovází a umocňuje jejich bublající mízu a jejich fantazírovaní.“

D. Gulko říká: V mých inscenacích jsem vždy držel klaunský přístup, a to i v tématech pro současný cirkus poměrně vážných. Vyžaduji a u svých herců vyžaduji fyzické nasazení a transparenci, která herce otevírá až k závratnému soukromí.
Práce na představení byla založena z velké části na improvizaci, pracovali jsme, abychom mohli na scéně dělat cokoli, ale nikoli jakkoli. Napadá mě přirovnání s jednou budhistickou anekdotou: Jeden velmi bohatý muž se rozhodne objednat si portrét u nejslavnějšího umělce v zemi. Navštíví malíře v jeho ateliéru, požádá ho o portrét, aniž by se zalekl ceny. Umělec souhlasí a stanoví schůzku za celý jeden rok. Bohatý muž se po roce vrátí, ale umělec není ještě připraven, požádá o další rok, aby mohl být s výsledkem spokojen. Když se po roce muž opět do ateliéru vrátí, vytáhne malíř štětec, svitek papíru a tuš a jedním gestem před očima toho muže portrét namaluje. Muž protestuje: Zaplatil jsem hotové jmění za tento portrét, nechal jste mě čekat celé dva roky a teď ho uděláte před mýma očima za pár sekund! Umělec se beze slova zvedne, projde ateliérem a otevře dveře do velké místnosti. Tam leží na hromadě tisíce jeho portrétů.

Autorský tým:
Režie: Daniel Gulko (USA/FR)
Hudba: Pavel Fajt

Účinkují studenti 3. ročníku Ateliéru fyzického divadla:            
Milánek: Viktor Černický
Olberta: Aneta Červená
Viktór: Vojtěch Hříbek
Quantus: Tomáš Janypka
Esmeralda: Silvie Kudelová
Krumpla: Jazmína Piktorová
Missy: Ekaterina Plechkova
Gerbera: Tereza Sikorová
Miluša: Marie Svobodová

Kostýmy a scénografie: Stanislav Cibulka
Light design: Vladimír Burian, Tomáš Příkrý a Václav Ryšavý
Produkce: Kateřina Uhrová
Fotografie: Dragan Dragin
Pedagogické vedení a koordinace projektu: Pierre Nadaud


Délka: 75 minut

Vhodné pro děti: 10+

Cena: 280 Kč / volné sezení

Fotogalerie:
Chaos srdce Chaos srdce Chaos srdce Chaos srdce Chaos srdce Chaos srdce Chaos srdce Chaos srdce Chaos srdce Chaos srdce Chaos srdce


Hraje se: