Soubory


Spitfire Company

Spitfire Company se vyprofilovala ze setkání umělců nad projektem Hlas Anne Frankové. V současné době patří mezi nejprogresivnější soubory fyzického a experimentálního divadla. Soubor vystupuje na prestižních českých i zahraničních festivalech. Na Mezinárodním festivalu Zdarzenia v Polsku získal hlavní cenu Grand prix a cenu TeatroRomaFest. Mezi zakládající členy patří režisér a dramaturg Petr Boháč, herečka, režisérka a choreografka Miřenka Čechová. Dále Adam Renč, Petr Vaněk, Jindřiška Křivánková, Iris Kristeková. Spitfire Company spolupracuje s umělci jiných žánrů: malířem Janem Mikem, sochařem a malířem Jiřím Sozanským, skladatelem Janem Kučerou, scénografkou Michaelou Hořejší, DJ Matoušem Hekelou a lighdesignerem Martinem Špetlíkem.

Při práci na přadstaveních je kladen důraz na existenciální rovinu jevištní postavy, propracované psychologické jednání postavy, propojení několika žánrů, na obnažení jednání postav na jevišti. Tyto body se ponejvíce dotýkají člověka ohroženého, stísněného, odcizeného, v němž lze přesto naleznout atomy odvahy k revoltě, vykročení ke svobodě, k sebeporozumění.

Dále ve své herecké laboratoři staví na první místo vztah k divákovi, experimetuje s možnostmi, jak docílit sounáležitosti mezi všemi aktéry umělecké události. Především jsou rozvíjeny postupy imaginace, a to na všech hereckých úrovních: imaginace, pomocí níž se odhaluje svébytná přítomnost herce, imaginace ve výstavbě divadelní události, imaginace související s vnitřní zkušeností a s časoprostorem herce existujícího na scéně. Jednající hlas, tělo vržené do události, otevřenost k divákovi, slovo jako čin jsou prostředky, které z herce na jevišti činí odpoutanou bytost, připravenou dosáhnout přesahu. Toto členové Spitfire Company jednoduše nazývají "tělesným hraním".www.bezhlavi.cz

Fotogalerie:

Ke stažení:

Představení:

3.9. - 19:00 Letenský park Bad Clowns