Soubory


CIRKFÓRUM

ŠPIČKY EVROPSKÉHO PROFESIONÁLNÍHO CIRKUSU SE POPRVÉ SCHÁZÍ V PRAZE

 

Do Prahy míří desítky profesionálů v oblasti nového cirkusu. Na tři dny zde budou zasedat členové mezinárodní sítě Circostrada network. Cirqueon - Centrum pro nový cirkus ve spolupráci s festivalem Letní Letná při této příležitosti pořádá mezinárodní fórum o stavu nového cirkusu v Evropě - CIRKFORUM 2011.

Cílem CIRKFORA 2011 je představit české veřejnosti inspirativní projekty zahraničních partnerů odrážející aktuální tendence umění nového cirkusu a naopak zahraničním účastníkům prezentovat domácí profesionální skupiny a organizace. 

 

V pátek 26. srpna 2011 se v rámci festivalu nového cirkusu Letní Letná uskuteční mezinárodní fórum o stavu nového cirkusu v Evropě. Setkání profesionálů nového cirkusu se koná u příležitosti pražského setkání členů evropské sítě Circostrada network. Pořadatelem je Cirqueon – Centrum pro nový cirkus, který je členem této sítě již tři roky.

 

Circostrada network je evropská síť pro informace, výzkum a spolupráci v oblasti nového cirkusu a pouličního umění. Byla založena v roce 2003 francouzským Národním centrem pro rozvoj cirkusových a pouličních umění - HorsLesMurs. V současné době ji tvoří zhruba padesát organizací i jednotlivců z různých zemí Evropy (plus Kanada), kteří se dvakrát ročně schází v různých hostitelských městech.  

 

Koncem srpna 2011 se na pozvání Cirqueonu – Centra pro nový cirkus uskuteční zasedání Circostrady v Praze. Do Prahy tak přijede hojné zastoupení profesionálů z oblasti nového cirkusu v Evropě, což může být velkou příležitostí pro české profesionály.

K 10. srpnu bylo akreditováno celkem 37 členů Circostrady ze třinácti zemí Evropy. Na seznamu jsou programoví ředitelé významných evropských festivalů, producenti, členové národních informačních a dokumentačních center a zástupci cirkusových škol. 

 

V rámci CIRKFORA 2011 budou představeny významné projekty, jež se zaměřují na mezinárodní uměleckou a tvůrčí spolupráci, vzdělávání, výzkum a rozvoj novocirkusového umění.  

 

Dopoledne proběhnou prezentace vybraných českých projektů (Cirqueon – centrum pro nový cirkus, festival Letní Letná, Cirkoskop, Cirk-UFF festival, Mlejn, Cirkus Le Grando, festival

Cirkul ´art, La Putyka, Art Prometheus a  mezinárodní projekt Lacrimae). Poté bude následovat prezentace českých inscenačních projektů pro zahraniční partnery i promotéry českých festivalů.

 

Odpoledne bude věnováno prezentacím inspirujících evropských projektů. Circostradu a současnou situaci ve Francii představí Yohann Floch (Circostrada), skandinávské prostředí a spolupráci v regionu bude prezentovat Kiki Muukkonen (Subtopia), o své zkušenosti se podělí i Ivan Kralj, ředitel chorvatského festivalu nového cirkusu, o profesionálních cirkusových školách a vzdělávání pohovoří Anne Morin (FEDEC), kreativní evropskou platformu Jeunes talents du Cirque představí Beby Rezy a  další progresivní evropský projekt představí Fanny Fauvel (La Cascade). 

 

Po prezentacích budou následovat panelové diskuse, které se pokusí o vymezení témat, jako je cirkus a vzdělávání, sociální cirkus, mezinárodní spolupráce a kritické psaní.  

 

Cirkfórum 2011 je realizováno za podpory Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy. Partnery projektu jsou:  Institut umění - Divadelní ústav, NOD, Cirkoskop

 

Fotogalerie:

Ke stažení:

Představení: